Ratamestareiden ohjeita

Lähdön 1 ratamestarin lausunto

Tänä vuonna Valkeakosken Hakan kevään keskimatka juostaan Pälkäneellä Vehoniemenharjun ja Isokankaan kupeessa Mustikkavuoren maastossa. Aluetta hallitsee muutamat suuremmat mäkialueet ja myös nopeampaa kangasmaastoa on tarjolla lähempänä kisakeskusta. Maaston suurimmat korkeuserot ovat 60 metrin luokkaa, mutta radoilla suurimmat yhtämittaiset nousut jäävät huomattavasti pienemmiksi. Mäkialueilta löytyy niin pienipiirteisyyttä kuin myös nopeaa alustaa, joten sopiva rytmittäminen on tärkeää. Kokonaisuudessaan maasto on hyvin vauhdikas ja antaa mahdollisuuden kovaan vauhdinpitoon.

Kilpailumaasto sijaitsee vain noin viiden kilometrin päässä tulevan kesän Jukolan viestin kilpailukeskuksesta ja yhtäläisyyksiä löytyykin paljon maastojen välillä. Pääsarjoissa matkat ovat aivan ohjeaikojen ylärajoilla, jotta suorituksen kesto vastaisi hieman paremmin Jukolan ja Venlojen väliosuuksien pituuksia. Kilpailu on siis mainio paikka ottaa mittaa voimasuhteista ja antaa näyttöjä joukkuevalintoihin.

Viitoitusta lähtöön ja lähtöalueen verryttelyaluetta pitää noudattaa. Karttaan merkityt kielletyt alueet ja Lahti-Tampere valtatie ovat ehdottomasti kiellettyjä alueita ja näitä alueita valvotaan. Myös kielletyn tien pientareella ja reunatörmällä juokseminen on kiellettyä. Maastossa oleva suuri avosuo on hyvin märkä kevään jäljiltä ja pahin alue onkin merkattu karttaan kielletyksi. Olkaa huolellisia näiden alueiden kanssa.

Kartta on valmistunut viime syksyn ja kuluneen kevään aikana Pekka Jokisen toimesta uusintakartoituksena. Kartta on hyvin laadukas ja kuvaa onnistuneesti niin kulkukelpoisuutta kuin maastosta erottuvia kohteita. Paikoin pieniäkin kiviä ja jyrkänteitä on kartalla, jos ne erottuvat maastosta selvästi. Ratasuunnittelussa olen suosinut monipuolisia haasteita ja pyrkinyt tarjoamaan jokaiselle radalle haastavia suunnistustehtäviä. Onnistuneessa suorituksessa on osattava tunnistaa haastavat alueet ja painaa jarrua oikeassa kohtaa, vaikka maasto houkuttelisikin vetämään kaasu pohjassa.

Onnistuneita suorituksia toivottaa ratamestari,

Aaro AhoLähdön 2 ratamestarin ohjeita

Alle 14-vuotiaiden nuorten käytössä olevalla maastoalueella on tarjolla mukavasti tukea poluista ja teistä, mutta suoraan kulkeville hyväpohjainen kangasmaasto sekä hyvä näkyväisyys tarjoavat myös mahdollisuuden vauhdinpitoon. Poikkeamiset poluilta on suunniteltu turvallisiksi ja voivat johtaa merkittäviinkin aikasäästöihin. 

Pisimmät nuorten radat ovat reitinvalintamahdollisuuksien ja alueen pienehkön koon takia ristiratoja, joten ole tarkkana radan kiertosuunnasta. Kaikille lähdön 2 sarjoille matkat ovat yhtenäisyyden vuoksi pitkän matkan mukaisia, koska vain 14-vuotiaille on määritelty ohjeaika keskimatkalle.

Kilpailualue on ulkoilumaastoa, missä uusia polkuja syntyy ja vanhoja häipyy. Kaikkein heikoimpia polkuja ei ole kartalla, vaikka ne maastosta pätkittäin voivatkin erottua. Myös ajourista vain selkeimmät on kuvattu. Ole siis tarkkana, varmista polkujen suunnat kompassilla ja käytä maastokohteita hyödyksesi tulkitessasi polkuja ja ajouria. 

Rastireitillä on hyvin eritasoisia oikaisuja, jotta kaikki saisivat kokea onnistumisen elämyksiä. Siimarin lähellä näkyy runsaasti rasteja, mutta muista, että rastireitin rastit löytyvät aina siimarilta – eivät sen läheltä.

Kilpailukeskusta lähestyessä löydät kartasta useita pieniä teitä. Niillä ei ole läpikulkuliikennettä, eikä juuri muutakaan liikennettä. Järjestäjät lisäksi valvovat liikennettä. Voit siis hyödyntää teitä vapaasti reitinvalinnoissasi, mutta muista kuitenkin aina tietä ylittäessäsi tai sitä pitkin juostessasi varautua myös muihin tienkäyttäjiin.

Nautinnollisia hetkiä maastoon toivottaa lasten ratojen ratamestari,

Timo Salonen