Harjoituskieltoalue

Karttojen osoittama alue on harjoituskiellossa 26.9.2023 asti.